Freunde, liebe Fahrer, Teammanager
Es sind noch 50 Tage bis zum erste Rennen, daher haben wir uns entschlossen, einige wichtige technische Probleme zu erinnern, die Sie in dieser Saison beachten sollten. Es ist vor allem Pflicht, einen für alle Kategorien vorgeschriebenen Rückenschutz zu verwenden. Es ist auch erwähnenswert, dass MX-Handschuhe nicht akzeptiert werden, auch nicht für den S3 MX ​​Cup. Eine weitere wichtige Sache ist das strikte Verbot der Montage der Helmkameras. Wenn der Helm einer technischen Überprüfung unterzogen wird, darf er keinen Kamerahalter haben. Last but not least werden die Schieberegler an den Fußrasten und Radmitten bei allen Rennen streng kontrolliert. Wie bereits im letzten Jahr vor Ende der Saison erwähnt, wird die Geräuschgrenze für Supermoto-Rennen dieses Jahr auf 114 dB gesenkt. Außerdem möchten wir Sie daran erinnern, welche Helme in diesem Jahr angenommen werden. Und zum Schluss noch eine Anmerkung: Wenn jemand ein wenig mehr Training erhalten möchte, kann er in die vollständigen technischen Vorschriften der FIM eintauchen.

Přátelé, kamarádi, vážení jezdci, týmoví manažeři,
do prvního závodu zbývá 50 dní a tak jsme se rozhodli připomenout některé důležité věci z technické části předpisů, které vás neminou v letošní sezoně. Jedná se především o povinnost používat chránič páteře, který je předepsán pro všechny kategorie. Dále je potřeba zmínit, že nebudou akceptovány MX rukavice a to ani pro S3 MX Cup. Další důležitá věc je přísný zákaz montáže kamer na helmu. Pokud má helma projít technickou kontrolou, nesmí na sobě mít ani držák kamery. V neposlední řadě pak budou na všech závodech striktně kontrolovány slidery na stupačkách a středech kol. Jak již bylo zmíněno loni před koncem sezony, pro letošek se snižuje hlukový limit pro závody Supermoto na 114 dB a taky chceme připomenout, které homologace přilebbudou letos akceptovány. A na závěr jen poznámka, pokud by se někdo chtěl trošku více vzdělat, může se ponořit do kompletních Technických předpisů FIM.